حضور و ارائه دکتر مجتبی فدائی در باشگاه کارآفرینی گفتمان سوم | همتاکار

همتاکار | باشگاه کارآفرینی گفتمان سوم

در جلسه مورخ 11 اسفند ماه سال 1401 باشگاه کار آفرینی و کسب و کار گفتمان سوم، و با دعوت جناب آقای دکتر کوروش خسروی، خدمات شرکت فناوری های پیشرفته آسیا توسط دکتر مجتبی فدائی مدیرعامل این شرکت، به اعضای باشگاه ارائه و معرفی شد.

در این نشست یک ساعته دکتر فدائی به ارائه ای از نوآوری باز و رسالت آسیاهایتک در این زمینه، فرایندهای ارزشگذاری فناوری، و تبادل فناوری پرداخت.

گفتنی است باشگاه گفتمان سوم، اولین باشگاه کارآفرینی در همتاکار است و ماموریت و رسالت هر باشگاه کارآفرینی بهبود محیط اقتصادی اعضا است.

مهمانانی که تاکنون به این باشگاه دعوت شده اند تا محیط اقتصادی بهتری برای اعضا بوجود بیاید عبارتند از:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بانک قرض الحسنه رسالت

سکوی تامین مالی جمعی ifund

هایپرمارکت ایرانیان در عمان (شرکت النصر الدولیه)

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر هدهد

آکادمی تارگت، مرکز آموزش سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه

مدرسه کسب و کار تاک

مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

شرکت مدیریت دانش ارجمند در حوزه صیانت از مالکیت فکری (ثبت اختراع، علامت تجاری و …)

شرکت پویش پیشتازی در حوزه ایجاد فرصتهای کار داوطلبانه و کارآموزی

شرکت پیشگامان تجارت‌یار جی، یک شرکت تصمیم‌یار در زمینه تحلیل بازارهای صادراتی

شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا، در حوزه ارزشگذاری فناوری و واسط انتقال فناوری (تکنولوژی بروکر)