استان قزوین، میزبان دوره شناسایی و مستندسازی نیاز فناورانه صنایع

دوره شناسایی و مستندسازی نیاز فناورانه صنایع در تاریخ 27، 29 و 29 دی ماه 1402 به میزبانی استان قزوین و در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین برگزار خواهد شد.

در این دوره که با ارائه دکتر مجتبی فدایی برگزار خواهد شد، به بیان نحوه شناسایی نیاز های فناورانه، نگارش RFP طبق مدل استاندارد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و نحوه ثبت اطلاعات فرم شناسایی نیاز در سامانه درگاه خدمات الکترونیکی ایسرویس (eservice.isipo.ir) پرداخته خواهد شد.

در پایان و در صورت موفقیت شرکت کنندگان در آزمون علمی پایانی، به ایشان گواهینامه رسمی دوره شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه با تایید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعطا خواهد شد.