برگزاری رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در نصف جهان

رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط با حضور صنعتگران، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگزاران انتقال فناوری سراسر کشور در استان اصفهان برگزار شد.

مجتبی فدایی، دبیر رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در مراسم افتتاحیه اظهار کرد: با نظر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ۱۸ خردادماه سال جاری، مأموریت برگزاری این رویداد ملی به استان اصفهان محول شد و با تشکیل دبیرخانه و انتشار فراخوان سراسری از استان‌های کشور دعوت شد که نیازهای خود را برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

وی افزود: در مجموع ۱۵۶ تقاضا از سراسر کشور در این رویداد ارائه شد که در فهرستی جامع به فناورها و گروه‌های هدفی که احتمالاً می‌توانستند پاسخی برای نیازهای تکنولوژیک داشته باشند ارائه شد.

دبیر رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بیان کرد: در این مدت ۷۸ شرکت فناور و دانش‌بنیان برای حل این مشکلات راهکار ارائه دادند و در این رویداد صنعتگران، کارگزاران و فناوران در میزهای مذاکره رودررو به گفتگو خواهند داشت؛ تاکنون ۲۰۳ جلسه هماهنگ شده و در قالب جلسات b۲b برگزار خواهد شد.

فدایی گفت: هم‌زمان با این نشست رونمایی از کتاب رفع نیازهای فناورانه کشور انجام خواهد شد، این کتاب حاصل زحمات دوستان فعال در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور است و استان اصفهان به‌عنوان استان معین این اطلاعات را گردآوری و در قالب کتابی منتشر کرد.

وی تصریح کرد: ۴ قرارداد در جهت رفع نیازهای فناورانه در این رویداد منعقد می‌شود که این قراردادها به همت و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی به نتیجه رسیده و شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.