پای صحبت مسعود صرامی در بازدید از شهرک سلامت اصفهان

مسعود صرامی

در مرداد ۱۴۰۲ دکتر مجتبی فدائی، مدیرعامل شرکت فناوری های پیشرفته آسیا و نماینده شبکه انتقال فناوری ۸ کشور اسلامی (D8TTEN) در اصفهان با همرامی مسعود صرامی کارآفرین، بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ پرستیژلند ایران (شرکت مادر شهرک سلامت اصفهان) از شهرک سلامت اصفهان و بخش های مختلف آن از جمله کلینیک جامع تشخیص و درمان سرطان رسا بازدید کرد.

در ادامه ویدئوی گزیده این بازدید را ملاحظه نمایید: