بلاگ / بایگانی برچسب «کتاب»

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

هنر «هیچ کاری نکردن»

ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم و نوعی باور در ما وجود دارد که همیشه باید کاری …