رویداد رفتارشناسی مصرف کننده، با ارائه دکتر مجتبی فدائی در سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود

کارگاه بازاریابی و رفتار مصرف کننده دکتر مجتبی فدائی

سیتی سنتر اصفهان، در بهمن ماه ۱۴۰۱ میزبان برگزاری رویداد رفتار شناسی و ارتباط موثر در بازاریابی خواهد بود.

گفتنی است این رویداد با ارائه دکتر مجتبی فدائی مدیرعامل آسیاهایتک و مشاور ارشد بنگاه ها و شرکت های صنعتی برگزار خواهد شد.

در این رویداد که در محل کارخانه کسب و کار اونیکس در سیتی سنتر اصفهان برگزار خواهد شد، به ارائه مطالبی همچون مبانی رفتار مصرف کننده در بازاریابی، مراحل تبدیل مشتری بالقوه به مصرف کننده بالفعل، و روان شناسی خرید مطرح خواهد شد.