رزومه

تحصیلات

دکتری
1397 — 1401

مدیریت بازرگانی | کسب و کار

کارشناسی ارشد
1393— 1396

مدیریت بازرگانی | بازرگانی داخلی

تجربه کاری

مدیر عامل
1388 — اکنون

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

مشاور رسمی
1394 — اکنون

مشاور رسمی و ارزیاب توسعه فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

کارگزار
1399— اکنون

کارگزار رسمی شبکه فن بازار ملی ایران

مشاور رسمی
1399 — اکنون

مشاور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تدریس
1398 — اکنون

تدریس مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده در دانشگاه

مهارت های تخصصی

مذاکره تجاری 90%
مذاکره تجاری
مدیریت پروژه 85%
مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی 90%
مدیریت بازاریابی
مشاوره کسب و کار 90%
مشاوره کسب و کار

مهارت های عمومی

زبان انگلیسی 90%
زبان انگلیسی
تولید محتوا 80%
تولید محتوا
ICDL 95%
ICDL
Prezi 85%
Prezi