تیزر: سومین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان با محوریت صنایع کوچک و زیست بوم فناوری

سومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان

سومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان با محوریت صنایع کوچک، زیست بوم فناوری با حضور وزرای صمت، علوم، نیرو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دیگر مقامات ملی روز پنجشنبه هفتم دیماه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰ در سالن همایش‌های هتل ارم تهران توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار خواهد شد. گفتنی است مجموعه آسیاهایتک بعنوان مجری بخش نمایشگاهی و همکار اجرایی در این گردهمایی ملی مشارکت دارد. همچنین در این رویداد یک قرارداد تبادل فناوری بین شرکت تک لایت نقش جهان و یک شرکت دانش بنیان، که توسط دکتر مجتبی فدایی مشاور توسعه فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سرانجام رسیده است، در حضور وزرای حاضر در رویداد امضا خواهد شد.